Downloads & Software-Updates


宣传册和广告材料

全部显示

Gira Smart Home

订购号 18124 65

PDF, 1.955 Kb

下载

Gira Brand World

订购号 18120 65

PDF, 4.569 Kb

下载

Gira E2

适合中国标准安装方式的全新

PDF, 1.707 Kb

下载

Gira KNX Smart Home

智能楼宇控制的专业产品和应用

订购号 18873 65

PDF, 2.901 Kb

下载

Gira System 55

订购号 18546 65

PDF, 4.585 Kb

下载

Gira G1

订购号 17115 65

PDF, 4.268 Kb

下载

文档,使用说明书

全部显示

RF 手动发射器 2位

使用说明

订购号 5110 00

PDF, 506 Kb

下载

RF 操作面板

使用说明

订购号 5104 .., 5105 .., 5106 .., 5107 .., 5108 ..

PDF, 626 Kb

下载

2 位 开关执行器 / 1 位 16 A 百叶窗执行器带 3 位二进制输入端

使用说明

订购号 5062 00

PDF, 641 Kb

下载

1 位 16 A 开关执行器带 3 位二进制输入端

使用说明

订购号 5061 00

PDF, 629 Kb

下载

Gira G1

使用说明书(固件版本为3.3.88及以上)

订购号 2069 .., 2067 .., 2077 ..

PDF, 5.406 Kb

下载

Gira X1

操作说明书 适用于 Gira X1 应用程序

订购号 2096 00

PDF, 2.693 Kb

下载

冷凝传感器

使用说明

订购号 5069 00

PDF, 336 Kb

下载

泄漏传感器

使用说明

订购号 5068 00

PDF, 402 Kb

下载

1 位 200 W 调光执行器带 3 位二进制输入端

使用说明

订购号 5065 00

PDF, 871 Kb

下载